Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Nedir? ÇKS kayıt zorunlu mu?

Tarafından   Kasım 7, 2016

Çiftçi kayıt sistemi ÇKS nedir? ÇKS Kaydı Ne işe yarar?

Çiftçi kayıt sistemi ; Çiftçilerin tarım destekleme parası alabilmesi ve diğer hizmetlerden faydalanabilmesi için zorunlu olan ÇKS kayıt sistemi hakkında gerekli bilgileri sizler için derledik.

Konuya tarım emekçilerini çok yakından ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Nedir? ÇKS kayıt zorunlu mu? sorularına cevep verelim.ÇKS .iftçi kayıt sisteminin kısaltmasıdır.Tarımda izlenecek politikaların belirlenmesine yönelik  çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması için ,Tarım Bakanlığı tarafından kurulan bir sistemdir.cks-ciftci-kayit

Bunun dışında ÇKS Tarımsal Desteklemelerin denetlenebilir ,izlenebilir,raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi,çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemi olama özelliğini taşımaktadır.

Yukarıda da belirtiğimiz gibi ÇKS kaydı yaptırmak zorunludur.Aksi halde devlet tarafından yapılan desteklemlerden kayıt yaptırmayan çiftçiler faydalanamaz.

ÇİFTİ KAYIT SİSTEMİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Üreticilerin, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve devletin sigorta prim desteğinden faydalanmak istiyorlarsa Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olması gerektiğini belirterek, olası risklerle karşılaşmamaları ve sıkıntı yaşamamaları için sigorta poliçesi son kabul tarihlerine ve ÇKS güncellemelerine azami özen göstermeleri gerekiyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 16/04/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak sağlam Tarım Politikalarının Oluşturulması Kayıt sisteminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.cks-ciftci-kayit-sistemi-cks-nedir

Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Sistem çiftçilerin buraya istenen belgeleri beyan ettikten sonra sisteme kayıt olması ile çalışmaktadır. Burada ana amaç yetiştirilen ve üretilen tarımsal ürünlerin tüm ülke çapında takip edilerek tarım politikasının oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

Sistemin özendirilmesi açısından devlet kendisi ile alakalı her türlü tarımsal faaliyetin izninde çiftçilerin bu sisteme kayıt olmasını istemektedir . TMO hububat alımlarında, “hal”lere ürün getirirken, bankalardan çekilecek devlet destekli tarımsal kredilerin kullandırılmasında gibi birçok işlemde çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı istenmektedir

Çiftçi Kayıt Sistemi yani ÇKS Nedir? ÇKS için hangi belgeler gereklidir? Kayıt nasıl yapılır? sorularını cevaplayan yazarımızın yazısının tamamına ulaşmak için

Çiftçilere yönelik tarımsal Desteklemeler konusunda 2005 senesi dönüşüm yılı olmuştur,Çiftçi Kayıt Sistemi 2005 yılından itibaren Tarım Bakanlığı tarafından yapılacak olan bitkisel üretime ilişkin desteklemeleri kapsayacak bir yapıya dönüştürülmüştür,(Önceki yıllarda DGD tebliğleri 14/06/2002 tarihli ve 24785 sayılı R.G. de yayımlanan 2002/4165 sayılı Bakanlar Kurulu eki kararın 4.maddesine istinaden yayınlanmakta idi,2005 yılı ÇKS yönetmeliği 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.)

ÇKS yönetmeliği DGD ödemesi ve diğer Bitkisel Üretimi teşvik primi uygulamalarından ÇKS veri tabanını tamamen bağımsız hale getirmiştir.25.04.2006 tarih ve 26149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 18.04.2006 tarih ve 5488 kanun nolu Tarım Kanunu ile tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejiler doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.

Çiftçi kayıt sistemi

Çiftçi kayıt sistemi kısaca ÇKS olarak bilinen kayıt sistemi Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan kayıt sistemidir.

Öncelikle çiftçi kayıt sistemi nedir bu konuya açıklık getirelim. Çiftçi kayıt sistemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, Çiftçilere ait bilgilerin güncellenebildiği ve kontrol edilebildiği, raporlanabildiği izlenebildiği Tarım gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer kurumların kayıt sistemleri ile bilgi alışverişlerinin sağlanabildiği, Devlet tarafından tarım ve hayvancılık desteklemelerinin uygulanabildiği çeşitli ve değişik sorgulamaların yapıldığı sistemler bütüne olarak adlandırılmaktadır.

Çiftçi kayıt formu

Çiftçi kayıt sistemlerine kayıt olan çiftçi devlet tarafından her yıl verilen destekleme ödemelerini ÇKS bilgilerinin güncellenmesi sayesinde alabilir. Çiftçiler için oluşturulan ve her türlü işlemlerin Çiftçi kayıt sisteminde yapılabilmesini sağlayan sisteme kayıt olan çiftçiler Çiftçi kayıt formu doldurmaktadır. Çiftçi kayıt formu ise ÇKS’ye kayıt olabilmek ve çiftçilerin ÇKS bilgilerinin güncellenebilmesi için başvuru sahibi çiftçilerden istenen formdur.

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak için Çiftçilerden talep edilen formu dolduran çiftçilere çiftçi kayıt sistemine kayıt olduktan sonra artık ÇKS belgesine sahip olabilirler.

Çks belgesi nedir?

Çiftçi kayıt sistemi belgesi ise Çiftçilerin ÇKS kayıtlarının düzenlendiği tarih itibariyle Çiftçilerden istatistiki amaçlı alınmış olan belgeler hariç Çiftçi Kayıt sisteminde yeralan bilgilerini gösteren belgedir.

ÇKS nedir Ne işe yarar?

Çiftçi kayıt sistemi ile kayıt olan çiftçilerin tarımda izleyecekleri yolları belirleyen ve tarımsal politikalarının belirlenmesinde çiftçilerin her türlü tarımsal faaliyetleri kayıt altına alan sisteme denir. Çiftçi kayıt sistemi her yıl devlet destekleme ödemelerinin denetlenmesinde, izlenmesinde raporlanıp sorgulanmasıyla sağlıklı ve güvenilir değerlendirmelerin yapılabilmesi için Çiftçilere ait her türlü tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu hale getiren bir kayıt sistemidir. Çiftçi kayıt sisteminin zorunluluğu 16/04/2005 tarihli resmi gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren sağlam bir tarım politikası oluşturmak ve ÇKS ye kayıtlı çiftçilerin hertürlü faaliyetlerine kolaylıkla ulaşabilmek için oluşturulmuş bir sistemdir.

Devlet destekleme ödemeleri, Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen düşük faizli krediler ile devlet tarafından sağlanan sigorta primi desteklerinden yararlanılabilmesi için çiftçilerin ÇKS ‘ye kayıt olması, Kayıtlı olan çiftçilerin ise ÇKS bilgilerini güncellemelerine özen göstermeleri gerekmektedir.

 

Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Nedir? ÇKS kayıt zorunlu mu?” da bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir