2018 Bitkisel Üretim Desteklemeleri için Gerekli Evraklar

Tarafından   Kasım 22, 2017

2018 Bitkisel Üretim Desteklemeleri için Gerekli Evraklar

2018 yılında Bitkisel Üretim Desteklemelerinden Faydalanmak İsteyen Çiftçilerden istenilen  zorunlu evraklar aşağıda verilmiştir

Destekleme Adı İstenilen Belgeler
2018 Bitkisel Üretim Desteklemelerinden Faydalanmak İsteyen Çiftçiler İçin Zorunlu Evraklar * ÇKS Kaydı
* Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi (Ek-3)
* Destekleme Talep Formu (Ek-4)
2018 Mazot ve Gübre Desteği
Hububat Baklagil *Alım satım belgesi
*Borsa tescil beyannamesi 15.5.2018 tarihine kadar
Yağlı Tohumlu Bitkiler *Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
*Borsa tescil beyannamesi (15.4.2018 tarihine kadar)
*Kütlü pamuk için tohum sertifikası
Dane Mısır *Alım satım belgesi
*Borsa tescil beyannamesi (15.5.2018 tarihine kadar)
2018 Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği        *Alım satım belgesi
*Tasiriye faturası

*Borsa tescil beyannamesi (15.10.2018 tarihine kadar)

2018 Küçük Aile İşletmesi Desteği *ÖKS Belgesi ( Örtü altı ünitelerinde üretim yapan çiftçiler için)
2018 Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği * Yurt içi sertifikali tohum kullanim desteği talep formu (EK-11)

*Tohumluk satış faturası

*Tohumluk sertifikası fotokopisi

*Gerekli durumda tohumluk analiz raporu

Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği * BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge

* YTK Tarafından Beyan Edilen Fatura ve Sertifika Bilgileri (EK-12) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım belgeleri ve tohum/fidan sertifikaları fotokopisi,

* Üretilen Ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-13) ve bu belge ekinde tohum/fidan üretim beyannameleri, tarla kontrol raporları, YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin ÇKS belgesi,

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği * Taahütname-2 (EK-20)

* Fidan/Fide Kullanım Desteklemesi Talep Formu (EK-22)

* Fidan Satış faturası
* Gerekli durumda bitki muayene raporu

* Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide  üretici belgesi veya doku

kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi

sureti (kamu kuruluşları hariç)

*Fidan /Fide/Antep Fıstığı üretim materyali sertifika fotokopisi

Yem Bitkileri Desteği *Arazi beyan formu (EK-8)
Organik Tarım Desteklemesi
İyi Tarım Uygulamaları Desteği *İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası

*İyi Tarım Uygulamaları destekleme ödemesi sertifika eki (EK-6)

*Örtü altı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi

belgesi (EK-7)

Bombus Arısı Desteği *Alım satım belgesi
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği *Talep Formu (EK-23)

2018 Bitkisel Üretim Desteklemeleri için Gerekli Evraklar” da bir yorum

  1. Erdinç

    Merhaba çks kaydı isteniyor arsa kredisi için almadan kayıt kredi gibi destekler alınabilirim almayı istediğim yer zeytinlik doğal ancak desteğe ihtiyacım var bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir